A1 PARK LELEKOVICE

Moderní výrobně – obchodně – skladovací areál v severní části Brna v Lelekovicích o celkové rozloze přes 40.000 m2


GALERIE / VIZUALIZACE

O PROJEKTU /   ZAHÁJENA VÝSTAVBA A PRODEJ BOXŮ DRUHÉ ETAPY

Cílem projektu je vybudování moderního výrobního – obchodního a skladovacího areálu v severní části Brna v Lelekovicích. Areál má celkovou rozlohu přes 40.000 m2.

Projekt je rozdělen do dvou etap.
I. Etapa zahrnovala výstavbu 22 boxů pro různou podnikatelskou činnost - již dokončeno a prodáno.
II. Etapa zahrnuje výstavbu 4 boxů a 2 samostatně umístěných objektů na pozemku 1851 m2 (33 parkovacích míst) a 1 555 m2 (25 parkovacích míst) pro sídla firem.
Modulové objekty jsou situovány do tvaru L.
Termín dokončení II. etapy je 4/2023

STANDARDY

Modulový systém jednotlivých jejich objektů zajišťuje vysokou flexibilitu. Areál má vynikající dopravní dostupností.

Systém boxů přináší zcela nové parametry použité u těchto staveb v globálním měřítku. Součástí areálu budou 4 samoobslužné mycí boxy s tlakovou vodou pro mytí vozidel.

LOKALITA

 • autobusový spoj - 70 m
  (Obec Lelekovice je zapojena do integrovaného dopravního systému (IDS). Dopravní obsluha do Brna a zpět je zajištěna MHD linkami 41,71,N91.)
 • Železniční spoj – 300 m
  (Je zajišťován linkou S3)
 • Obecní úřad – 1 km
 • Zdravotní středisko Lelekovice - 700 m
 • Pošta Lelekovice – 900 m
 • Prodejna potravin - 400 m
 • Globus hypermarket – 3,4 km
 • Globus (nové obchodní centrum) – 3,4 km
 • Bauhaus – 3,4 km
 • Restaurace – 1,4 km
 • Restaurant Dalešického pivovaru U Baumannů - 500 m
 • Golfový resort Kaskáda – 7 km
 • Brněnská přehrada – 15 km
 • Brno-centrum - 11 km


HISTORIE OBCE

Jedna z prvních zmínek o obci se datuje od r. 1358. Umístění obce bylo vybráno na okraji hlubokých lesů, při soutoku dvou potoků. Umístění zajišťovalo pro obyvatele stavební materiál, palivo a obživu, jak z lovu zvěře a obdělávání zemědělské půdy, tak i z obchodu s blízkým městem Brnem a tehdy ještě samostatným Královým Polem. Obchodovalo se s dřevem, štěrkem, páleným vápnem, i se zemědělskými produkty, masem a rybami.

Velký význam pro život obyvatel Lelekovic měla i obchodní cesta z Brna do Prahy, procházející ve vzdálenosti jednoho kilometru západně od vsi. Na jihozápadní straně pahorku, který spadal dost příkře k soutoku potoků, bylo vybudováno opevněné hradní sídlo.

SOUČASNOST OBCE

Obec Lelekovice se rozkládá na 729 hektarech v průměrné nadmořské výšce 312 m n.m. Svou polohou na okraji Brna a na dosah přírody je ideálním místem k životu k rekreaci a k podnikání. Fungují zde obchody s potravinářským a smíšeným zbožím, řezník, několik restauračních zařízení a hotel.

Pobočka České pošty je v budově obecního úřadu. V obci je vybudována dešťová kanalizace, na větší části území i kanalizace splašková, obec provozuje vlastní ČOV.

Obec je plynofikována a zásobována z obecního vodovodu. Na území obce je sběrné středisko odpadu, prostor pro kontejnery na tříděný odpad, v letním období i na bioodpad. V nejbližší době dojde v blízkosti areálu k výstavbě 10 dvojdomů a dalších 60 rodinných domů.

ING. ARCH. MARTIN BUKOLSKÝ

ARCHITEKT / PROJEKTANT

ING. ARCH. MARTIN BUKOLSKÝ

"Areál jsme navrhli tak, abychom spojili prvky moderního podnikání a požadavků pro výrobně skladovací prostory."

www.bukolskyarchitekti.cz

ING. RADEK BŘEZINA, realitní makléř

REALITNÍ MAKLÉŘ

ING. RADEK BŘEZINA

TEL.: +420 602 411 584


"Na realitním trhu s komerčními nemovitostmi – investice, prodej, pronájem, development, se pohybuji již od roku 2003. Mám zkušenosti s jednáním jak s individuálními zájemci, tak s podnikateli, nadnárodními korporacemi i institucionálními investory."

www.realspektrum.cz